Smarta tillämpningar

SmartProvider hjälper dig att komma fram till den bästa finansieringslösningen för er affär.
Vi ställs inför dessa frågeställningar varje dag och är både vana och erfarna att besvara de kritiska frågeställningarna som t ex:

 Total finansieringskostnad?
 Utnyttjande av krediter, kostnad och utrymme?
 Skatteeffekter?
•  Alternativa investeringar?
•  Effekter i Balansräkning?
•  Flexibilitet i avtal?
•  Möjlighet till förtidsinlösen?

Vi har dessutom erfarenhet av olika tillämpningsområden för smarta hyreslösningar.

 

När du vill ha full ekonomisk kontroll:

Att hyra en funktionslösning

Exempel på funktionslösningar:

  • IT-driften av ett företag
  • Integrerade IT-projekt i verksamheten
  • Web-baserade marknadsföringsprojekt
  • En komplett produktionslina
  • En fullt utrustad tjänsteman
  • En fullt utrustad arbetsledare
  • Maskinparken i ett utvecklingsprojekt

En funktionslösning ger dig full kontroll
från investeringsbeslut till kontroll i balansräkningen.

”En funktionslösning är en sammansättning av olika produkter, tjänster, material, händelser och moment som tillsammans utgör en viktig del i en verksamhet. Oavsett verksamhetens karaktär eller branschtillhörighet.”

För kostandseffektiv och snabb uppstart:

Uppstart av nya projekt

•  Webprojekt
  Marknadsföringsprojekt
  Systemprojekt

När du utvecklar verksamheten:

Migreringsprojekt

 Införande av ny teknik
 Sammanslagning av verksamheter
•  Nytt moment i befintlig produktion
  Utveckling av befintliga lösningar

Balansera kostnader och intäkter:

Säsongskänslig verksamhet

Exempel på säsongskänslig verksamhet

•  Sommarserveringar
 Skidanläggningar
•  Idrottsföreningar