Kräv en SmartProvider

Förutsättningar på marknaden har ändrats med SmartProvider: smartare affärer för både leverantör och kund är nu genomförbara. Så nu är det hög tid att ställa krav på dina leverantörer.
Nya krav och smarta krav.

Med oss har du full kontroll på vad det kostar, vad som kostar och när det kommer att kosta.
Och precis lika viktigt: vilket behov som ska lösas för dig.

Kräv en SmartProvider för:

  • Enklare budgetering
  • Enklare ekonomisk uppföljning
  • Säkrare kostnadskontroll
  • Säkrare expansionsunderlag
  • Flexibilitet i betalningsupplägg
  • Stärkt likviditet
  • Bättre utnyttjande av eget kapital
  • Säkerhet i investeringen
  • Stöd vid upphandlingar